Thành lập từ năm 1888, Abbott – công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới – chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cao. Với hiểu biết sâu sắc về khoa học dinh dưỡng và các nhu cầu trong cuộc sống, các sản phẩm dinh dưỡng của Abbott đều nằm trong số các nhãn hiệu được tin cậy nhất trên thế giới.

412.000 VND
412.000 VND
- 0%
Mua Ngay
313.000 VND
313.000 VND
- 0%
Mua Ngay
317.000 VND
319.000 VND
- -1%
Mua Ngay
688.000 VND
659.000 VND
- 4%
Mua Ngay
205.000 VND
203.000 VND
- 1%
Mua Ngay
413.000 VND
396.000 VND
- 4%
Mua Ngay
308.000 VND
299.000 VND
- 3%
Mua Ngay
293.000 VND
285.000 VND
- 3%
Mua Ngay
295.000 VND
289.000 VND
- 2%
Mua Ngay
511.000 VND
499.000 VND
- 2%
Mua Ngay
290.000 VND
235.000 VND
- 19%
Mua Ngay
505.000 VND
500.000 VND
- 1%
Mua Ngay
247.000 VND
245.000 VND
- 1%
Mua Ngay
514.000 VND
509.000 VND
- 1%
Mua Ngay
290.000 VND
249.000 VND
- 14%
Mua Ngay
242.000 VND
240.000 VND
- 1%
Mua Ngay
505.000 VND
500.000 VND
- 1%
Mua Ngay
438.000 VND
409.000 VND
- 7%
Mua Ngay
201.000 VND
189.000 VND
- 6%
Mua Ngay
415.000 VND
395.000 VND
- 5%
Mua Ngay
1.029.000 VND
929.000 VND
- 10%
Mua Ngay
277.500 VND
269.000 VND
- 3%
Mua Ngay
587.000 VND
587.000 VND
- 0%
Mua Ngay
745.000 VND
673.000 VND
- 10%
Mua Ngay