XO là thương hiệu sữa nổi tiếng của Hàn Quốc nhiều năm qua. Sản phẩm sữa XO dành cho bà mẹ và trẻ em được công ty đặc biệt chú trọng và không ngừng nâng cao chất lượng.

260.000 VND
247.000 VND
- 5%
Mua Ngay
279.000 VND
262.000 VND
- 6%
GGS30
232.000 VND
Mua Ngay
256.000 VND
268.000 VND
- -5%
GGS30
238.000 VND
Mua Ngay
270.500 VND
249.000 VND
- 8%
Mua Ngay
486.500 VND
487.000 VND
- -0%
GGS30
457.000 VND
Mua Ngay
500.000 VND
499.000 VND
- 0%
GGS30
469.000 VND
Mua Ngay
489.000 VND
GGS30
459.000 VND
Mua Ngay
315.000 VND
299.000 VND
- 5%
Mua Ngay
590.000 VND
586.000 VND
- 1%
GGS30
556.000 VND
Mua Ngay
341.000 VND
314.000 VND
- 8%
Mua Ngay
616.000 VND
592.000 VND
- 4%
GGS30
562.000 VND
Mua Ngay
641.000 VND
615.000 VND
- 4%
GGS30
585.000 VND
Mua Ngay
655.000 VND
620.000 VND
- 5%
GGS30
590.000 VND
Mua Ngay
635.000 VND
609.000 VND
- 4%
GGS30
579.000 VND
Mua Ngay
595.000 VND
572.000 VND
- 4%
GGS30
542.000 VND
Mua Ngay
480.000 VND
481.000 VND
- -0%
GGS30
451.000 VND
Mua Ngay