XO là thương hiệu sữa nổi tiếng của Hàn Quốc nhiều năm qua. Sản phẩm sữa XO dành cho bà mẹ và trẻ em được công ty đặc biệt chú trọng và không ngừng nâng cao chất lượng.

260.000 VND
247.000 VND
- 5%
Mua Ngay
279.000 VND
237.000 VND
- 15%
Mua Ngay
256.000 VND
243.000 VND
- 5%
Mua Ngay
270.500 VND
249.000 VND
- 8%
Mua Ngay
486.500 VND
462.000 VND
- 5%
Mua Ngay
500.000 VND
475.000 VND
- 5%
Mua Ngay
489.000 VND
464.000 VND
- 5%
Mua Ngay
315.000 VND
299.000 VND
- 5%
Mua Ngay
341.000 VND
314.000 VND
- 8%
Mua Ngay
616.000 VND
567.000 VND
- 8%
Mua Ngay
641.000 VND
590.000 VND
- 8%
Mua Ngay
655.000 VND
595.000 VND
- 9%
Mua Ngay
635.000 VND
584.000 VND
- 8%
Mua Ngay
595.000 VND
547.000 VND
- 8%
Mua Ngay
480.000 VND
456.000 VND
- 5%
Mua Ngay