Tìm kiếm:


08.62900031
01282222762
 

Friso là một trong những thương hiệu sữa hàng đầu tại Hà Lan, trực thuộc tập đoàn thực phẩm Royal FrieslandFoods, với hơn 130 kinh nghiệm hoạt động trên toàn thế giới. Từ những nghiên cứu và tìm hiểu quá trình phát triển - tăng trưởng tự nhiên mà bé có được do nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ, Friso đã cho ra đời các sản phẩm dinh dưỡng cao cấp với công thức độc đáo, cân đối những dưỡng chất cần thiết, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.

     


7%
Sữa Friso Pedia 900g
Bán: 550.000 VNĐ
KM: 512.000 VNĐ
2%
Sữa Friso 4 Gold 1.5kg
Bán: 572.000 VNĐ
KM: 561.000 VNĐ
0%
Sữa Frisolac Premature 400g
Bán: 177.000 VNĐ
KM: 177.000 VNĐ
1%
Sữa Frisolac Gold 2 400g
Bán: 241.000 VNĐ
KM: 239.000 VNĐ
1%
Sữa Frisolac Gold 2 900g
Bán: 434.000 VNĐ
KM: 428.000 VNĐ
1%
Sữa Frisolac Gold 1 400g
Bán: 213.000 VNĐ
KM: 211.000 VNĐ
1%
Sữa Frisolac Gold 1 900g
Bán: 441.000 VNĐ
KM: 435.000 VNĐ
1%
Sữa Frisolac1 900g
Bán: 303.000 VNĐ
KM: 300.000 VNĐ
1%
Sữa Friso Gold 4 900g
Bán: 381.000 VNĐ
KM: 377.000 VNĐ
3%
Sữa Friso Gold 3 1.5kg
Bán: 597.000 VNĐ
KM: 580.000 VNĐ
1%
Sữa Friso 3 gold 400g
Bán: 218.000 VNĐ
KM: 216.000 VNĐ
1%
Sữa Friso 3 Gold 900g
Bán: 396.000 VNĐ
KM: 392.000 VNĐ
5%
Sữa Friso 3 1.5kg
Bán: 420.000 VNĐ
KM: 399.000 VNĐ

1%
Sữa Friso GoldMum 400g
Bán: 192.000 VNĐ
KM: 190.000 VNĐ
1%
Sữa Friso GoldMum 900g
Bán: 387.000 VNĐ
KM: 383.000 VNĐ
1%
Sữa Friso GoldMum 400g
Bán: 192.000 VNĐ
KM: 190.000 VNĐ