Tìm kiếm:


08.62900031
01282222762
 

Thành lập từ năm 1888, Abbott – công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới – chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cao. Với hiểu biết sâu sắc về khoa học dinh dưỡng và các nhu cầu trong cuộc sống, các sản phẩm dinh dưỡng của Abbott đều nằm trong số các nhãn hiệu được tin cậy nhất trên thế giới.

     


5%
Sữa bột Gainplus total comfrot3-900g
Bán: 570.150 VNĐ
KM: 543.000 VNĐ
5%
Sữa bột BoneSure 900g
Bán: 690.900 VNĐ
KM: 658.000 VNĐ
5%
Sữa bột Grow School G-Power-6plus - 400g
Bán: 191.100 VNĐ
KM: 182.000 VNĐ
8%
Sữa bột Pediasure B/A 1.6kg
Bán: 1.030.580 VNĐ
KM: 949.000 VNĐ
5%
Sữa bột Pediasure B/A 400g
Bán: 291.375 VNĐ
KM: 278.000 VNĐ
5%
Sữa bột Gain Kid IQ - 900g
Bán: 435.750 VNĐ
KM: 415.000 VNĐ
5%
Sữa bột Gain Kid IQ - 400g
Bán: 211.050 VNĐ
KM: 201.000 VNĐ
5%
Sữa bột Grow G-Power 3plus - 1.7kg
Bán: 640.500 VNĐ
KM: 610.000 VNĐ
5%
Sữa bột Grow G-Power 3plus - 900g
Bán: 378.000 VNĐ
KM: 360.000 VNĐ
5%
Sữa bột Abbott Grow 4 - 1.8kg
Bán: 536.550 VNĐ
KM: 511.000 VNĐ
5%
Sữa bột Abbott Grow 4 - 900g
Bán: 309.750 VNĐ
KM: 295.000 VNĐ
5%
Sữa bột Abbott Grow 4 - 400g
Bán: 148.050 VNĐ
KM: 141.000 VNĐ
5%
Sữa bột Gain Plus IQ -1.7kg
Bán: 726.600 VNĐ
KM: 692.000 VNĐ
5%
Sữa bột Gain Plus IQ 900g
Bán: 425.250 VNĐ
KM: 405.000 VNĐ
5%
Sữa bột Gain Plus IQ 400g
Bán: 208.950 VNĐ
KM: 199.000 VNĐ
5%
Sữa bột Similac Gain IQ 900g
Bán: 530.250 VNĐ
KM: 505.000 VNĐ
5%
Sữa bột Similac Gain IQ 400g
Bán: 254.100 VNĐ
KM: 242.000 VNĐ
5%
Sữa bột Similac Isomil NG 3 - 400g
Bán: 262.500 VNĐ
KM: 250.000 VNĐ
5%
Sữa bột Abbott Grow 3 - 900g
Bán: 270.900 VNĐ
KM: 258.000 VNĐ
5%
Sữa bột Abbott Grow 3 - 400g
Bán: 133.350 VNĐ
KM: 127.000 VNĐ
5%
Sữa bột Abbott Grow 2 - 900g
Bán: 307.650 VNĐ
KM: 293.000 VNĐ
5%
Sữa bột Abbott Grow 2 - 400g
Bán: 152.250 VNĐ
KM: 145.000 VNĐ
5%
Sữa bột Gain Plus Total Comfort 3 -360g
Bán: 253.050 VNĐ
KM: 241.000 VNĐ
5%
Sữa bột Similac gain Total Comfort 2 - 360g
Bán: 273.000 VNĐ
KM: 260.000 VNĐ
5%
Sữa bột Similac Total Comfort 1
Bán: 277.200 VNĐ
KM: 264.000 VNĐ
5%
Sữa bột Similac Isomil NG 1 400g
Bán: 290.850 VNĐ
KM: 277.000 VNĐ
5%
Sữa bột Similac IQ 900g
Bán: 539.700 VNĐ
KM: 514.000 VNĐ
5%
Sữa bột Similac IQ 400g
Bán: 259.350 VNĐ
KM: 247.000 VNĐ
5%
Sữa bột Similac Neosure IQ 900g
Bán: 560.700 VNĐ
KM: 534.000 VNĐ
5%
Sữa bột Similac Neosure IQ 370g
Bán: 248.850 VNĐ
KM: 237.000 VNĐ
5%
Sữa bột Abbott Grow 1 - 900g
Bán: 323.400 VNĐ
KM: 308.000 VNĐ
5%
Sữa bột Abbott Grow 1 - 400g
Bán: 155.400 VNĐ
KM: 148.000 VNĐ
5%
Sữa bột Pediasure B/A 850g
Bán: 597.975 VNĐ
KM: 570.000 VNĐ
5%
Sữa bột Grow School G-Power-6plus -900g
Bán: 387.450 VNĐ
KM: 369.000 VNĐ

5%
Ensure Gold Vigor vanilla 1 thùng 16 chai 237ml
Bán: 722.400 VNĐ
KM: 688.000 VNĐ
5%
Sữa bột Similac mom 900g
Bán: 433.650 VNĐ
KM: 413.000 VNĐ
5%
Sữa bột Similac mom 400g
Bán: 215.250 VNĐ
KM: 205.000 VNĐ
5%
Sữa bột Ensure Gold 850g
Bán: 721.875 VNĐ
KM: 688.000 VNĐ
5%
Sữa bột Ensure Gold 400g
Bán: 331.800 VNĐ
KM: 316.000 VNĐ

5%
Sữa bột BoneSure 400g
Bán: 318.150 VNĐ
KM: 303.000 VNĐ
5%
Sữa bột Glucerna bot 900g
Bán: 721.875 VNĐ
KM: 688.000 VNĐ
5%
Sữa bột Glucerna bot 400g
Bán: 327.600 VNĐ
KM: 312.000 VNĐ
5%
Sữa bột Prosure vani small 380g
Bán: 432.600 VNĐ
KM: 412.000 VNĐ