Tìm kiếm:


08.62900031
01282222762
 

Thành lập từ năm 1888, Abbott – công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới – chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cao. Với hiểu biết sâu sắc về khoa học dinh dưỡng và các nhu cầu trong cuộc sống, các sản phẩm dinh dưỡng của Abbott đều nằm trong số các nhãn hiệu được tin cậy nhất trên thế giới.

     


0%
Sữa Gainplus total comfrot3-900g
Bán: 543.000 VNĐ
KM: 543.000 VNĐ
40%
Sữa BoneSure 900g
Bán: 658.000 VNĐ
KM: 395.000 VNĐ
0%
Sữa Grow School G-Power-6plus - 400g
Bán: 182.000 VNĐ
KM: 182.000 VNĐ
0%
Sữa Pediasure B/A 1.6kg
Bán: 981.500 VNĐ
KM: 982.000 VNĐ
0%
Sữa Pediasure B/A 400g
Bán: 277.500 VNĐ
KM: 278.000 VNĐ
0%
Sữa Gain Kid IQ - 900g
Bán: 415.000 VNĐ
KM: 415.000 VNĐ
0%
Sữa Gain Kid IQ - 400g
Bán: 201.000 VNĐ
KM: 201.000 VNĐ
0%
Sữa Grow G-Power 3plus - 1.7kg
Bán: 610.000 VNĐ
KM: 610.000 VNĐ
0%
Sữa Grow G-Power 3plus - 900g
Bán: 360.000 VNĐ
KM: 360.000 VNĐ
0%
Sữa Abbott Grow 4 - 1.8kg
Bán: 511.000 VNĐ
KM: 511.000 VNĐ
0%
Sữa Abbott Grow 4 - 900g
Bán: 295.000 VNĐ
KM: 295.000 VNĐ
0%
Sữa Abbott Grow 4 - 400g
Bán: 141.000 VNĐ
KM: 141.000 VNĐ
5%
Sữa Gain Plus IQ -1.7kg
Bán: 785.000 VNĐ
KM: 748.000 VNĐ
-8%
Sữa Gain Plus IQ 900g
Bán: 405.000 VNĐ
KM: 438.000 VNĐ
0%
Sữa Gain Plus IQ 400g
Bán: 199.000 VNĐ
KM: 199.000 VNĐ
0%
Sữa Similac Gain IQ 900g
Bán: 505.000 VNĐ
KM: 505.000 VNĐ
0%
Sữa Similac Gain IQ 400g
Bán: 242.000 VNĐ
KM: 242.000 VNĐ
0%
Sữa Similac Isomil NG 3 - 400g
Bán: 250.000 VNĐ
KM: 250.000 VNĐ
0%
Sữa Similac Isomil NG 2 - 400g
Bán: 277.000 VNĐ
KM: 277.000 VNĐ
0%
Sữa Abbott Grow 3 - 900g
Bán: 258.000 VNĐ
KM: 258.000 VNĐ
0%
Sữa Abbott Grow 3 - 400g
Bán: 127.000 VNĐ
KM: 127.000 VNĐ
0%
Sữa Abbott Grow 2 - 900g
Bán: 293.000 VNĐ
KM: 293.000 VNĐ
0%
Sữa Abbott Grow 2 - 400g
Bán: 145.000 VNĐ
KM: 145.000 VNĐ
0%
Sữa Gain Plus Total Comfort 3 -360g
Bán: 241.000 VNĐ
KM: 241.000 VNĐ
0%
Sữa Similac gain Total Comfort 2 - 360g
Bán: 260.000 VNĐ
KM: 260.000 VNĐ
0%
Sữa Similac Total Comfort 1
Bán: 264.000 VNĐ
KM: 264.000 VNĐ
0%
Sữa Similac Isomil NG 1 400g
Bán: 277.000 VNĐ
KM: 277.000 VNĐ
0%
Sữa Similac IQ 900g
Bán: 514.000 VNĐ
KM: 514.000 VNĐ
0%
Sữa Similac IQ 400g
Bán: 247.000 VNĐ
KM: 247.000 VNĐ
-2%
Sữa Similac Neosure IQ 900g
Bán: 534.000 VNĐ
KM: 545.000 VNĐ
0%
Sữa Similac Neosure IQ 370g
Bán: 237.000 VNĐ
KM: 237.000 VNĐ
0%
Sữa Abbott Grow 1 - 900g
Bán: 308.000 VNĐ
KM: 308.000 VNĐ
0%
Sữa Abbott Grow 1 - 400g
Bán: 148.000 VNĐ
KM: 148.000 VNĐ
0%
Sữa Pediasure B/A 850g
Bán: 569.500 VNĐ
KM: 570.000 VNĐ
0%
Sữa Grow School G-Power-6plus -900g
Bán: 369.000 VNĐ
KM: 369.000 VNĐ

0%
Ensure Gold Vigor vanilla 1 thùng 16 chai 237ml
Bán: 688.000 VNĐ
KM: 688.000 VNĐ
0%
Sữa Similac mom 900g
Bán: 413.000 VNĐ
KM: 413.000 VNĐ
0%
Sữa Similac mom 400g
Bán: 205.000 VNĐ
KM: 205.000 VNĐ
2%
Sữa Ensure Gold 850g
Bán: 740.000 VNĐ
KM: 725.000 VNĐ
0%
Sữa Ensure Gold 400g
Bán: 349.000 VNĐ
KM: 349.000 VNĐ

24%
Sữa BoneSure 400g
Bán: 303.000 VNĐ
KM: 229.000 VNĐ
0%
Sữa Glucerna bot 900g
Bán: 687.500 VNĐ
KM: 688.000 VNĐ
0%
Sữa Glucerna bot 400g
Bán: 312.000 VNĐ
KM: 312.000 VNĐ
-4%
Sữa Prosure vani small 380g
Bán: 412.000 VNĐ
KM: 428.000 VNĐ