CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHÃN HÀNG : XO, IAM (TRỪ XO CARE)

  • Thời gian áp dụng: Từ 01/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019
  • Đối tượng áp dụng : Tất cả Người Tiêu dùng là người mua sản phẩm XO, IAM MOTHER (Trừ XO CARE)
  • Sản phẩm áp dụng : Tất cả sản phẩm thuộc nhãn IAM MOTHER, XO (Trừ XO CARE)
  • Nội dung chương trình: Khách hàng mua sữa nhận quà tặng kèm
    Ghi chú : Được phép quy đổi 02 lon 400gr = 01 lon 800gr

 

211