Được thành lập vào năm 1958, Lotte Foods đã kiên định dẫn đầu thị trường thực phẩm tại Hàn Quốc  trong 55 năm qua. Các sản phẩm với chất lượng tuyệt vời của Lottefoods đã tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn hài lòng cao nhất của khách hàng và cũng là Tập đoàn Thực phẩm thành lập các cơ sở vệ sinh đầu tiên tại Hàn Quốc