hướng dẫn


I. Tìm kiếm sản phẩm trên SUA.VN

Quý khách có thể tìm kiếm sản phẩm ở công cụ tìm kiếm hoặc Danh mục các ngành hàng của SUA.VN


II. Thêm vào Giỏ Hàng

Chọn sản phẩm vào giỏ hàng của khách hàng bằng 2 cách:

1. Cách 1: Chọn nhanh sản phẩm ở Gian hàng hoặc nhóm sản phẩm qua chức năng MUA NGAY


Sau khi đã chọn MUA NGAY quý khách chọn tiếp tục để chuyển sang Thanh Toán


2. Cách 2: Chọn sản phẩm vào giỏ hàng từ trong chi tiết sản phẩm qua 2 chức năng THANH TOÁN NHANH hoặc MUA NGAY


Ở trong chi tiết sản phẩm có 2 cách để Quý khách lựa chọn mua hàng MUA NGAY hoặc THANH TOÁN NHANH

Nếu quý khách chọn MUA NGAY thì sẽ tương tự như cách thứ nhất.

Trường hợp Nếu quý khách chọn THANH TOÁN NHANH sẽ chuyển đến cửa sổ đăng nhập luôn


III. Tiến hành Thanh toán

Để tiến hàng Thanh toán Quý khách phải tiến hành đăng nhập thành viên (đã đăng ký thành viên) trong trường hợp chưa đăng ký thành viên thì quý khách phải tiến hành đăng ký.


Sau khi đăng nhập xong sẽ vào trang Giỏ Hàng thành viên


IV. Nhập thông tin giao hàng và Lựa chọn hình thức thanh toán.

Quý khách nhập đầy đủ thông tin và lựa chọn hình thức thanh toán để hoàn thành đặt hàng


V. Đặt Hàng - Hoàn thành đơn hàng