Tìm kiếm:


08.62900031
01282222762
 

Nắm giữ vị trí số 1 tại thị trường châu Âu và châu Á, tập đoàn Danone với trụ sở chính tại Pháp luôn tự hào với vị trí thống lĩnh của mình trong ngành hàng thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em. Một trong những sản phẩm tiêu biểu của tập đoàn tại Việt Nam là thương hiệu sữa nổi tiếng Dumex. Dumex được hàng triệu bà mẹ tại châu Âu nói chung và châu Á, trong đó có Việt Nam tin dùng bởi những lợi ích thiết thực trong việc giúp con họ có sức khỏe tốt, tạo nền tảng phát triển toàn diện cho trẻ trong những năm đầu đời.

     


0%
Dumex Fruit & Veg 800g 3-6t
Bán: 370.300 VNĐ
KM: 370.000 VNĐ
0%
Dumex Fruit & Veg 800g 1-3t
Bán: 443.600 VNĐ
KM: 444.000 VNĐ
0%
Sữa Dumex Gold 3 -800g
Bán: 365.300 VNĐ
KM: 365.000 VNĐ
0%
Sữa Dumex Gold 4 - 1500g
Bán: 456.500 VNĐ
KM: 457.000 VNĐ
0%
Sữa Dumex Gold 4 - 800g
Bán: 301.800 VNĐ
KM: 302.000 VNĐ
0%
Sữa Dumex Gold 3 - 1500g
Bán: 588.400 VNĐ
KM: 588.000 VNĐ
0%
Sữa Dumex Gold 3 - 800g
Bán: 365.300 VNĐ
KM: 365.000 VNĐ
0%
Sữa Dumex Gold 3 - 400g
Bán: 202.200 VNĐ
KM: 202.000 VNĐ
0%
Sữa Dumex Gold 2 - 400g
Bán: 213.500 VNĐ
KM: 214.000 VNĐ
0%
Sữa Dumex Gold 1 - 800g
Bán: 389.700 VNĐ
KM: 390.000 VNĐ
0%
Sữa Dumex Gold 2 - 800g
Bán: 389.000 VNĐ
KM: 389.000 VNĐ
0%
Sữa Dumex Gold 1 - 400g
Bán: 214.500 VNĐ
KM: 215.000 VNĐ

0%
Sữa Mama Gold 800g
Bán: 351.000 VNĐ
KM: 351.000 VNĐ
0%
Sữa Mama Gold 400g
Bán: 204.000 VNĐ
KM: 204.000 VNĐ

0%
Sữa Dumex Low Birth Weight
Bán: 202.000 VNĐ
KM: 202.000 VNĐ
0%
Sữa Dumex Lactose Free
Bán: 190.000 VNĐ
KM: 190.000 VNĐ